行業(yè)動(dòng)態(tài)

柱塞泵的高壓油路與低壓油路的概述

2023-07-07 閱讀次數:

?柱塞泵通常由高壓油路和低壓油路組成,每個(gè)油路在液壓系統中發(fā)揮不同的功能以下是這兩個(gè)電路的概述: 高壓油路: 1、功能:柱塞泵的高壓油路負責產(chǎn)生和輸送加壓液壓油,為系統中的各種液壓執行器或部件提供動(dòng)力。

2、油流:在高壓回路中,柱塞泵從油箱或低壓回路中吸入低壓油,并通過(guò)柱塞的往復運動(dòng)對其加壓 3.柱塞泵部件:高壓回路包括缸體、柱塞、閥門(mén)和其他直接參與加壓和輸送液壓油的部件 4.壓力控制:高壓回路可能包含泄壓閥或壓力補償器,以調節泵的最大壓力輸出并保護系統免受壓力過(guò)高的影響。

5.流量控制:高壓回路中的流量由泵的排量、轉速以及控制機構(例如斜盤(pán)或可變排量控制裝置)的位置決定 ER-L-100B-LS-25-28-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2528NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-25-30-NN-N-3-S2BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2530NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-K5NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-K5NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S1BP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S1BPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S1NP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S1NPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S1RP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S1RPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S2CP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S2NL-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S2NLA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S2VP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S2VPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S2WP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S2WPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-26-20-NN-N-3-S4NL-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2620NNN3S4NLA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-24-NN-N-3-S1N1-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2624NNN3S1N1A1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-26-30-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2630NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-27-22-NN-N-3-S1BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2722NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-10-NN-N-3-S4AP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2810NNN3S4APA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-K5NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-K5NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1CPA1NAAANNNNNN 6.液壓執行器:來(lái)自高壓回路的加壓油被引導至液壓執行器,例如氣缸或馬達,使它們能夠產(chǎn)生機械力或運動(dòng)。

7.壓力傳輸:高壓軟管或管道用于將壓力油從泵傳輸到液壓執行器 8.壓力等級:高壓油路設計用于處理和產(chǎn)生特定應用所需的高壓泵的壓力額定值以及高壓回路中組件的設計和強度決定了泵可以產(chǎn)生的最大壓力 9.密封:由于高壓回路在高壓下工作,因此要特別注意密封件、墊片、O型圈等密封部件。

這些密封件可防止漏油并確保高壓油保留在回路內 10.控制閥:高壓回路可以包含控制閥來(lái)調節液壓流體的方向、流量和壓力這些閥門(mén)可以是手動(dòng)、機械或電子控制的,從而能夠精確控制液壓系統 11.壓力傳感器:壓力傳感器或變換器可以安裝在高壓回路內,以監測并提供系統壓力水平的反饋。

E系列液壓泵

該信息可用于系統控制、安全和診斷目的 12.爆破片:在一些高壓系統中,采用爆破片或爆破片作為安全裝置這些閥瓣設計用于在系統發(fā)生故障時(shí)破裂并釋放過(guò)大的壓力,從而防止損壞泵或其他部件 13.高壓連接:高壓回路采用堅固的軟管、管道或配件,專(zhuān)門(mén)設計用于處理高壓并確保泵和液壓執行器之間的可靠連接。

ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1NP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1NPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S1RP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S1RPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S2BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S2NL-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S2NLA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S2NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S4AP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S4APA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-20-NN-N-3-S4CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2820NNN3S4CPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-24-NN-N-3-S2CP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2824NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-24-NN-N-3-S2NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2824NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-24-NN-N-3-S2U6-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2824NNN3S2U6A1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-24-NN-N-3-S4CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BLS2824NNN3S4CPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-LS-28-25-NN-N-3-S1AP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2825NNN3S1APA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-LS-28-28-NN-N-3-S1RP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BLS2828NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-10-NN-NN-N-3-K5CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC10NNNNN3K5CPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-10-NN-NN-N-3-S1BP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC10NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-10-NN-NN-N-3-S1CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC10NNNNN3S1CPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-10-NN-NN-N-3-S1NL-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC10NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-11-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC11NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-14-NN-NN-N-3-K5NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC14NNNNN3K5NLA1NNNNNNNNNN 低壓油路: 1、作用:柱塞泵的低壓油路負責向泵供油,潤滑其內部部件,并將油返回油箱。

2.供油:低壓回路從油箱或油箱中吸取油并將其供應到泵的入口或吸入口 3.過(guò)濾:低壓回路可能包括濾油器,以去除污染物并確保向泵供應清潔的油,從而保護其內部組件免受損壞 4.冷卻和潤滑:低壓回路提供油用于冷卻和潤滑柱塞泵的運動(dòng)部件,減少摩擦并保持正常運行。

5.回油:低壓油被吸入泵并在高壓回路中加壓后,多余的油或泄漏的油通過(guò)回油管或通道返回油箱 6.溫度控制:一些柱塞泵可能在低壓回路中包括油冷卻器或熱交換器,以控制液壓油的溫度并防止過(guò)熱 ER-L-100B-PC-14-NN-NN-N-3-S2NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC14NNNNN3S2NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-15-NN-NN-N-3-S1BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC15NNNNN3S1BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-17-NN-NN-N-3-K5BP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC17NNNNN3K5BPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-17-NN-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC17NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-18-NN-NN-N-3-K5NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC18NNNNN3K5NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-18-NN-NN-N-3-S1BP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC18NNNNN3S1BPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-18-NN-NN-N-3-S1CP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC18NNNNN3S1CPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-18-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC18NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-18-NN-NN-N-3-S1VP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC18NNNNN3S1VPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-K5NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3K5NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-S1CP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3S1CPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-S1NL-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-20-NN-NN-N-3-S1RP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC20NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-21-NN-NN-N-3-S1CP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC21NNNNN3S1CPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-21-NN-NN-N-3-S1NL-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC21NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-21-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC21NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN ER-L-100B-PC-21-NN-NN-N-3-S1NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC21NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-21-NN-NN-N-3-S2NP-A1N-NNN-NNN-NNN ERL100BPC21NNNNN3S2NPA1NNNNNNNNNN ER-L-100B-PC-22-NN-NN-N-3-S1BP-A1N-AAA-NNN-NNN ERL100BPC22NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN 7.壓力等級:與高壓油路相比,低壓油路的工作壓力較低。

它的設計目的是向泵供油、提供潤滑并將油返回到油箱 8.油箱或油箱:低壓回路包括油箱或油箱,用于存儲泵運行所需的足夠油量油箱可能具有擋板或其他功能,以促進(jìn)適當的油循環(huán)并防止起泡 9.過(guò)濾:低壓回路常裝有濾油器,以除去污染物,保持油液的清潔度。

這些過(guò)濾器可防止碎片或顆粒進(jìn)入泵,從而延長(cháng)其使用壽命 10.油位控制:一些柱塞泵系統在低壓回路中包括油位控制機構,以確保油箱中保持適當的油位這有助于防止泵氣蝕并保持適當的潤滑 11.油冷卻:在某些應用中,低壓回路可能包含油冷卻器或熱交換器,以散發(fā)油中的多余熱量,保持最佳工作溫度并防止油降解。

12.回油管:低壓回路包括回油管或通道,用于收集在高壓回路或潤滑系統中使用后的油這些回流管線(xiàn)將油送回油藏以進(jìn)行再循環(huán)和再利用 請務(wù)必參考特定柱塞泵型號的制造商規格和指南,以了解高壓和低壓油路的詳細設計和操作。

遵循這些準則可確保液壓系統中柱塞泵的安全和高效性能

在線(xiàn)聯(lián)系
掃碼關(guān)注

微信二維碼

^返回頂部